`
Условия за наемане на кемпер:
 • Шофьорът трябва да притежава валидна шофьорска книжка категория В и да е навършил 25 години.
 • Кемперът получавате чист и зареден с всичко необходимо (вода, препарат за WC, газ...) и се връща в същото състояние.
 • Ако не ви се почиства може да го направим вместо вас срещу заплащане.
 • При получаване на кемпера има 30 мин. инструктаж за ползване.
 • При връщане на кемпера има приблизително 30 мин. оглед.

 

Плащане:

 • Плащането за целия период се извършва предварително.
 • Преди наемането се заплаща 500 лв. депозит, който се връща след огледа на автомобила и липси на щети по него.

Застраховка:

Всички кемпери имат сключена застраховка Автокаско със самоучастие.

(Автокаско със само участие означава, че всички по-дребни щети на стойност до 500 лв са за сметка на наемателят а всички останали щети надвишаващи стойността над 500 лв се поемат от застрахователят)

 

Връщане на кемпера:

 • Наемането/Връщането става в работен ден от 8:30 до 18:00 ч. (Може да наемете/върнете кемпера и извън работно време при предварителна договорка и срещу такса 20 лв.)
 • Извършва се оглед на автомобила и се проверява първоначалното оборудване.
 • Повреди и щети са изцяло за сметка на наемателят.

Общи условия към договор за наемане на кемпер

 

ПОВРЕДИ И РЕМОНТИ ПО ВРЕМЕ НА НАЕМАНЕТОЛ

 1. Ако възникнат някакви неизправности или повреди в кемпера по време на наемния период, наемателят е длъжен веднага да уведоми наемодателят по телефона.
 2. Наемателят е отговорен за всички разходи, причинени в следствие на нарушение на Закона за движение по пътищата.
 3. В случай на злополука наемателят е длъжен да уведоми Пътна полиция на страната, в която е настъпило ПТП и наемодателят.
  Наемателят е длъжен да изиска от съответните органи документ за произшествието. Ако платената сума от застрахователят не покрива разходите за отстраняване на щетите по кемпера, то разликата се заплаща от наемателят.
 4. Отстраняването на неизправности, счупвания и ремонти, както и повреди по окачването и спукване, сцепване или гръмване на гума, възникнали по време на наемният период са за сметка на наемателят.
 5. Щети, загуби или кражби на автомобила или части от него, както и при пожар или счупване на стъкло от трето лице, наемателят се задължава да заплати на наемодателят пълно обезщетение (като разноските за връщане, ремонт, пропуснати ползи и наем, обезщетение за морални вреди).
 6. Щети, нанесени от наемателят, за които същият не предостави протокол от КАТ или съответния орган в съответната страна, са изцяло за сметка на наемателят.
 7. След представяне на протокол от КАТ, който посочва че наемателят не е виновен за настъпило ПТП, щетите се представят пред застрахователят за тяхното възстановяване. Ако платената сума от застрахователят не покрива сумата за отстраняване на щетите, то разликата се заплаща от наемателят.
 1. Наемодателят не носи отговорност за последствията при неспазване на Законодателството и Закона за движение по пътищата на съответната страна.

 

ДЕПОЗИТ

 1. При наемането на кемпера, наемателят заплаща на наемодателят депозит в размер 500 лв.
 2. При връщането на кемпера и липса на щети по него депозита се възстановява на пълно.
 3. При констатиране на щети, липси и/или повреди по оборудването и/или уредите на наетия кемпер, то стойността им се удържа от депозита.
 4. Возене на домашни животни е разрешено само с предварителното и изрично одобрение от страна на наемодателят.
 5. В кемперът е забранено пушенето!

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НАЕМНИЯТ ДОГОВОР

 1. В случай, че наемателя прекрати по свое желание пътуването, той няма право да претендира за възстановяване на суми.
 2. Не се връщат пари за по-ранно освобождаване на кемпера. Ако наемателят вземе кемпера по-късно от уговореното време, нямате право на по-късно връщане, освен ако не е уговорено друго с наемателят.

 

 

 

 

НАЕМОДАТЕЛ:                                                                  НАЕМАТЕЛ: